Bro-Bålsta GK Informerar

Vår it-partner har tekniska problem som gör det inte går att nå vår ordinarie hemsida för tillfället.

Restaurangen öppen för lunch måndag-fredag kl 10-14

Kontakt information
Oliver May, Klubbchef 08-523 159 10 eller mail:oliver.may@bbgk.se

Maria Jagusch, Kansli 08 523 159 12 eller mail:maria.jagusch@bbgk.se

Susanne Englund, Kansli 08-523 159 11 eller mail:susanne.englund@bbgk.se

Reception: 08-582 413 00 eller mail:reception@bbgk.se

Patrik Skoog, Pro 070-858 42 54 eller mail:patrik@skooggolf.se