Prisma: Ansvarig Harriet Rudblom. Avgift 100 kr betalas i receptionen.

Du anmäler dig i receptionen och betalar 100 kronor vilket gäller för alla fem deltävlingarna. Du måste betala före första Prismatävlingen, var noga med att receptionen antecknar dig på listan för Prisma. I slutet av säsongen räknas de två bästa resultaten av de fem tävlingarna. Prisutdelning på höstmötet.

På de onsdagstävlingar som är Prismatävlingar betalar du även 50 kr för just den tävlingen, Prisma är en egen tävling över säsongen.