Tematräning

Tematräning
I våra tematräningar går vi in på djupet inom olika områden. Slå längre drives – Tema Sving, Sänk fler puttar – tema puttning, Rädda Scoren – tema närspel eller Spela efter dina förutsättningar – tema strategi. Träningarna är två timmar utom Spelstrategi som är 3,5 timme inkl. 9 hål på 18hålsbanan. Läs mer på hemsidan eller på Proplanner.

Upplägg: 2 timmar (strategi 3,5h) vid ett tillfälle

Kursdagar: Många olika, se Proplanner

Pris 2 tim: 395:-
Pris 3,5 tim: 995kr (max 3 elever)

Slå längre drives – Tema sving: Golfen blir roligare om vi sätter bollen i spel från tee. På den här tematräningen går vi igenom grunderna i svingrörelsen i allmänhet och utslagen i synnerhet.

Spela efter dina förutsättningar – Tema spelstrategi: Golf spelas på banan men du har sällan tränaren med dig. In den här temakursen har vi gemensam uppvärmning 40 min, 9 hål på 18hålsbanan och 40 minuter sammanfattning och genomgång. Med bara 3 spelare i kursen kan vi gå djupt in i hur du bäst utnyttjar dina styrkor på banan.

Sänk fler puttar – Tema puttning: Puttningen står för ca. 40% av slagen på banan så kanske borde vi träna lite mer puttning. Många upplever att det är svårt att veta vad man skall träna på. I den här puttningskursen går vi igenom puttningens olika delar: Greenläsning, Sikte, Teknik, Längdkontroll, Övningar, och Utrustning.

Rädda scoren – tema närspel: Om vi ska få ihop en bra score behöver vi bemästra slagen runt green. I den här tematräningen går vi igenom framgångsrik chippning, pitchning och bunkerspel.