Värdegrund

Idrottsrörelsens verksamhetsidé ligger till grund för hur vi organiserar och genomför vår knatte-, junior- och elitverksamhet. Idrotten delas in efter ålder och ambitionsnivå.

Barnidrott avser i allmänhet idrott till och med 12 års ålder. I barnidrotten leker vi och låter barnets allsidiga idrottsutveckling vara vägledande. Tävling är en del av leken och sker alltid på barnets villkor.

Ungdomsidrott och vuxenidrott skiljer på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott. I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och tävlingsresultat vägledande medan det i bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande som är i förgrunden.

Värdegrund

Vår värdegrund: Glädje, gemenskap och uppmuntran ger trygghet.

Vår värdegrund sätter prägel på vår verksamhet. Den är ett stöd och en ledstjärna för alla i verksamheten; tränare, ledare, juniorer och föräldrar. I alla situationer och beslut är det värdegrunden vi utgår ifrån.

Glädje

Glädjen är grunden i klubbens juniorverksamhet. Glädjen kommer från att få vara tillsammans och utvecklas inom och genom golfen. Vi tränar och spelar golf för att vi själva har valt det och för att vi tycker att det är roligt. Vi finner glädje över att kunna göra detta tillsammans.

Gemenskap

Det är viktigt att alla; juniorer, ledare, tränare, coacher och föräldrar känner sig hemma och välkomna på klubben. Alla är viktiga, alla är värda lika mycket uppmärksamhet. Alla är unika, vilket innebär att alla är olika. Detta är något vi accepterar, finner spännande och gläds över. Gruppindelning sker i första hand efter ålder och det är en självklarhet att kompisar får vara tillsammans.

Uppmuntran

Vi uppmuntrar juniorerna att testa gränser, låter dem skaffa erfarenhet genom att prova. Att försöka är det viktigaste.

Vi ställer krav på dem, att alltid försöka och att alltid göra sitt bästa. Har de gjort detta har de inget skämmas för, inte heller något att bli arg, ledsen eller besviken över. De har gjort sitt bästa och ingen vare sig de själva eller någon annan har rätt att kräva mer.

Genom att fokusera på och berömma försöket tror vi att resultatet på lång sikt blir bättre än om vi istället fokuserade på resultatet.

Trygghet

Glädje, gemenskap och uppmuntran skapar trygghet. Den som känner trygghet, har stora möjligheter att utvecklas som golfare men också som människa

Trygghet ger alla möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Trygghet ger mod och nyfikenhet att våga prova nya idéer och metoder, att våga prova och att gå sina egna vägar. Trygghet innebär att alla på klubben känner att de är respekterade och uppskattade oavsett hur många slag de behöver för att spela 18 hål.

Vi ser golfen som en utmärkt väg för junioren att växa upp till att bli en vuxen ansvarstagande medmänniska.

Motto: Träffas – Trivas – Träna – Tävla