Klubbens vision

Klubben som alla vill återvända till.

Verksamhetsidé

Vi ska vara en golfklubb med en bred golfverksamhet där alla är välkomna. Vi erbjuder alla spelare en positiv golfupplevelse i en attraktiv och härlig miljö. Genom glädje, gemenskap och trivsel ska alla medlemmar känna en klubbtillhörighet samt kunna utvecklas som golfare utifrån sin ambitionsnivå

Värdegrund

  • Glädje

    Glädje är grunden i vår verksamhet där vi får vara tillsammans och umgås i vår natursköna miljö.

  • Gemenskap

    Det är viktigt att alla känner sig välkomna oavsett om man är medlem eller gäst. Vår klubb genomsyras av inspirerande aktiviteter och värme, där alla ska känna sig delaktiga oavsett bakgrund, kön och spelnivå.

  • Trygghet

    Glädje, gemenskap och trivsel skapar trygghet som i sin tur ger möjlighet att utvecklas i egen takt som golfare och även som människa. Trygghet innebär att alla känner sig respekterade och uppskattade.