Plus55

Vår målsättning är att bedriva verksamhet som kan locka dig att både vara med i våra tävlingar och den sociala samvaron. Vi välkomnar dig som har uppnått 55 års ålder, oberoende av spel-handicap, kön och om du föredrar att spela på 18- eller 9-hålsbanan.

Vårt motto är: Träffas, Trivas och Tävla