Fastighetskommittéen

Ansvarsområde

Styrelsen beslöt vid sitt sammanträde i augusti 2019 att komplettera organisationen med en fastighetskommitté. Vi har haft en fastighetskommitté tidigare men som inte varit aktiv på ett antal år. Vi har en väl fungerande bankommitté för underhåll och utveckling av banorna och styrelsen har konstaterat att det finns ett liknande behov för alla byggnader.

  • Fastighetskommitténs övergripande uppgift är att vara behjälplig med teknisk rådgivning och kontroll av åtgärder som behöver vidtas på klubbens byggnader vad gäller underhåll, reparationer samt ny-, om- och tillbyggnader.
  • Årlig besiktning: Fastighetskommittén genomför tillsammans med den ordinarie organisationen en årlig fastighetsbesiktning av anläggningens byggnader med tillhörande mark.
  • Underhållsplan: Planen uppdateras efter den årliga besiktningen och förvaltas av den ordinarie organisationen för att planlägga de regelbundet återkommande underhållsaktiviteterna; när de ska utföras, hur de ska utföras och av vem/vilka. Fastighetskommittén samverkar med den ordinarie organisationen i arbetet med att uppdatera underhållsplanen.
  • Tidsbegränsade projekt (ny-, om- eller tillbyggnad) och oförutsedda reparationsbehov initieras av den ordinarie organisationen och projektgrupp bildas med interna och/eller externa resurser för att lösa respektive projekt på bästa sätt.
  • Fastighetskommittén har en pedagogisk uppgift att informera medlemmarna inom sitt ansvarsområde.
Inger Kjerrman

Inger Kjerrman

Ordförande
Oliver May

Oliver May

Klubbchef
Kenneth Johansson

Kenneth Johansson

Rådgivare
Bertil Liliengren

Bertil Liliengren

Rådgivare
Kenneth Råå

Kenneth Råå

Rådgivare