Vi i frivilligkåren vill gärna bli fler

Frivilligkåren är ett gäng ideellt arbetade medlemmar som nu har varit i gång sedan 2010. Vi arbetar som regel måndagar och samlas kl 9, arbetar fyra timmar med fika i halvtid och avslutar med gemensam lunch. Under varje år gör vi 1400-1600 arbetstimmar.

Förutom att vi gör en stor insats för klubben är det också en trevlig och rolig samvaro. Frivilligkåren arbetar under större delen av året, dvs även under lågsäsong.

Frivilligkåren utför underhållsarbeten på båda banorna för att avlasta banpersonalen  Vi snickrar, målar, rensar och röjer på anläggningen för att hjälpa till att hålla finishen på och vid sidan av banorna, på övningsområdena, driving range, parkeringen samt inne i och omkring klubbhuset. Inte minst våra rabatter behöver regelbunden omsorg.

Vill du också ansluta dig till frivilligkåren?
Jag, som är sammankallande, välkomnar fler att vara med i frivilligkåren.

Har du frågor om frivilligkåren, mejla mej eller anmäl dig redan nu med namn och mobilnummer till christer.jonsson@swebowl.se

Inget bindande åtagande
Inför varje vecka skickar jag ut en förfrågan till alla och frågar vilka som kan delta. Det är inget krav att vara med varje vecka. Du ställer upp när det passar. Försöker också anpassa arbetsuppgifterna till individuella förutsättningar och kompentens.

Välkommen till frivilligkåren du också!

Christer Jonsson

Rapporter från frivilligkårens Christer Jonsson

Lite mer om frivilligkårens arbetsuppgifter

Frivilligkåren är verksam hela året. Under vintern/våren utför vi en del renoveringsjobb i t.ex klubbhuset för att övergå till förberedelser inför öppnandet av 18-hålsbanan.

Efter städdagen har vi som regel mycket jobb några veckor med att frakta bort alla de rishögar som samlas ihop på båda banorna.

När golfsäsongen börjar tar det löpande underhållsarbetet vid på banorna, t ex att skära rent runt spridarna för att de ska vara så effektiva som möjligt.

Rensning av dammarna, underhåll av vildsvinsstängslet, rensning av rabatterna vid klubbhuset och ogräsrensning i bunkrarna och vid parkeringen är exempel på löpande åtgärder som pågår hela säsongen.

Vi har också startat ett arbete med slänten vid blå tee på hål 1 för att 18-hålsbanans första hål ska ge ett snyggare och prydligare intryck. Det handlar i första hand om att bekämpa tistlarna.

– Välkommen att delta med att hålla vår klubb snygg och inte minst är den sociala gemenskapen viktig. Jag tror mig kunna tala för alla – man känner stolthet över att bidra till klubbens goda skick, avslutar Christer.

Är du också intresserad av att ingå i frivilligkåren? Kontakta Christer via mejl christer.jonsson@swebowl.se eller via telefon 070-875 1987.