Handicap

Handicaprevisioner

Har du frågor angående individuell hanicaprevision kontakta då nedanstående personer via mejl.

Ansvariga:

Robert Leonardi
Thomas Eriksson
Owe Eriksson

Du når dom via handicap@bbgk.se