Medlems- och spelavgifter 2024

Medlemsavgift

Årlig avgift som betalas av alla medlemmar för att upprätthålla medlemskapet i klubben.

Senior Fr o m året man fyller 22 år
f 2002 el tidigare
Junior 13 – 21 år
f 2003-2011
T o m året man fyller 12 år
f 2012 el tidigare
1000 kr550 kr375 kr

Spelavgift

Årlig avgift för medlemmar som önskar spela på hemmabanan eller andra banor i landet (har ett aktivt medlemskap med tillgång till Min Golf) samt de förmåner som ingår i respektive kategori.

Kategoriändringar för säsongen 2024 ska vara kansliet tillhanda senast 15 december.

Spelrätt krävs från och med det år du fyller 35 år.

Obegränsat spel på 18- och 9-hålsbanan. Fredagar och lördagar efter kl 16 fritt spel för en gäst (samma gäst vid ett tillfälle/säsong oavsett vem som bjuder in). Avtal 30 på Täby GK, Sollentuna GK, Wäsby GK.

Senior – 7 550 kr

Fr o m året man fyller 22 år – f 2002 el tidigare

Junior – 2 950 kr

13 – 21 år – f 2003-2011

Knatte – 1 000 kr

T o m året man fyller 12 år – f 2012 el tidigare

Spelrätt krävs från och med det år du fyller 35 år.

Obegränsat spel på 9-hålsbanan alla dagar. Obegränsat spel på 18-hålsbanan vardagar. Lördag, söndag och helgdag halv ordinarie greenfee på 18-hålsbanan. Fredagar efter kl 16 fritt spel för en gäst (samma gäst ett tillfälle/säsong oavsett vem som bjuder in).

Senior – 6 500 kr

Fr o m året man fyller 22 år – f 2002 el tidigare

Junior – 2 450 kr

13 – 21 år – f 2003-2011

Knatte – 650 kr

T o m året man fyller 12 år – f 2012 el tidigare

Obegränsat spel på 9-hålsbanan.

Knatte – 0 kr

Gäller enbart första året för barn från 6 års ålder till och med det år man fyller 12

Obegränsat spel på 18-hålsbanan på vardagar och efter kl 14 på lördagar, söndagar och helgdagar. Före kl 14 greenfee som gäst till medlem. Obegränsat spel på 9-hålsbanan alla dagar.

4 250 kr

född 1995-2002

Obegränsat spel på 9-hålsbanan. Halv ordinarie greenfee på 18-hålsbanan.

Senior – 3 800 kr

Fr o m året man fyller 22 år – f 2002 el tidigare

Junior – 1 700 kr

13 – 21 år – f 2003-2011

Knatte – 350 kr

T o m året man fyller 12 år – f 2012 el tidigare

I spelavgiften ingår en rond på 18-hålsbanan och två ronder på 9-hålsbanan. Utöver detta greenfee som gäst till medlem.

Senior – 1 650 kr

Fr o m året man fyller 22 år – f 2002 el tidigare

Junior – 1 195 kr

13 – 21 år – f 2003-2011

Knatte – 1 195 kr

T o m året man fyller 12 år – f 2012 el tidigare

Obegränsat spel på 18- och 9-hålsbanan. Avtal 30 på Täby GK, Sollentuna GK,Wäsby GK.

Senior – 8 550 kr

Fr o m året man fyller 22 år – f 2002 el tidigare

Städavgift

Alla senior- och juniormedlemmar (förutom G-spelare) betalar en städavgift. Städavgiften återbetalas när du har deltagit på städdagen.

Senior Fr o m året man fyller 22 år
f 2002 el tidigare
Junior 13 – 21 år
f 2003-2011
T o m året man fyller 12 år
f 2012 el tidigare
300 kr300 kr0 kr

Förseningsavgift

Debiteras med 100 kr per påbörjad månad efter förfallodagen (för medlemsavgift 31 januari, för spelavgift 28 februari).