Medlems- och spelavgifter 2023

Avgifter 2023      
  Senior Junior Knatte
Fr o m året man fyller 22 år 13 - 21 år T o m året man fyller 12 år
  f 2001 el tidigare f 2002-2010 f 2011 el tidigare
       
1. MEDLEMSAVGIFT 900 kr 550 kr 375 kr
Årlig avgift som betalas av alla medlemmar för att upprätthålla medlemskapet i klubben.      
       
2. SPELAVGIFT      
Årlig avgift för medlemmar som önskar spela på hemmabanan eller andra banor i landet (har ett aktivt medlemskap med tillgång till Min Golf) samt de förmåner som ingår i respektive kategori.      
       
Följande alternativ finns:      
A-spelare med spelrättsbevis (alltidspelare). Spelrätt krävs från och med det år du fyller 35 år. 7 450 kr 2 900 kr 1 000 kr
Obegränsat spel på 18- och 9-hålsbanan. Fredagar och lördagar efter kl 16 fritt spel för en gäst vid ett tillfälle. Avtal 30 på Täby GK, Sollentuna GK, Wäsby GK. Avtal 8/8 på Österåkers GK (Västerled).
       
V-spelare med spelrättsbevis (vardagsspelare). Spelrätt krävs från och med det år du fyller 35 år. 6 400 kr 2 400 kr 650 kr
Obegränsat spel på 9-hålsbanan alla dagar. Obegränsat spel på 18-hålsbanan vardagar. Lördag, söndag och helgdag halv ordinarie greenfee på 18-hålsbanan. Fredagar efter kl 16 fritt spel för en gäst vid ett tillfälle.
       
100 % ungar (gäller enbart första året för barn från 6 års ålder till och med det år man fyller 12)     0 kr
Obegränsat spel på 9-hålsbanan.      
       
22 – 29 år (spelrättsbevis behövs inte) född 1994-2001 4 050 kr    
Obegränsat spel på 18-hålsbanan på vardagar och efter kl 14 på lördagar, söndagar och helgdagar. Före kl 14 greenfee som gäst till medlem. Obegränsat spel på 9-hålsbanan alla dagar.
       
L-spelare utan spelrättsbevis (9-hålsbanan) 3 750 kr 1 700 kr 350 kr
Obegränsat spel på 9-hålsbanan. Halv ordinarie greenfee på 18-hålsbanan.
       
G-spelare utan spelrättsbevis (greenfeemedlem) 1650 kr 1 195 kr 1 195 kr
I spelavgiften ingår en rond på 18-hålsbanan och två ronder på 9-hålsbanan. Utöver detta greenfee som gäst till medlem.
       
Y-spelare utan spelrättsbevis (årsmedlem) 8 450 kr    
Obegränsat spel på 18- och 9-hålsbanan. Avtal 30 på Täby GK, Sollentuna GK,Wäsby GK. Avtal 8/8 på Österåkers GK (Västerled).      
       
3. STÄDAVGIFT 300 kr 300 kr  
Alla senior- och juniormedlemmar (förutom G-spelare) betalar en städavgift. Städavgiften återbetalas när du har deltagit på städdagen.      
4. FÖRSENINGSAVGIFT      
Debiteras med 100 kr per påbörjad månad efter förfallodagen (för medlemsavgift 31 januari, för spelavgift 28 februari). Kategoriändringar för säsongen 2023 ska vara kansliet tillhanda senast 15 december.