Sponsra en tävling

Flertalet tävlingar på Bro-Bålsta Golfklubb är öppna för sponsring i form av prisbord. På tävlingsdagen erbjuder vi reklamplatser på anläggningen, i spelprogrammet och på klubbens hemsida. Som tävlingssponsor har du också rätt att bjuda in ett antal gäster att delta i tävlingen. Hur många regleras i avtalet.

För prisbordet gäller:

  • Värdet av prisbordet ska uppgå till minst 5 000 kronor exklusive moms.
  • Pris till var 7:e deltagare i varje klass. Normalt innehåller startfältet 2-4 klasser.
  • Du kan själv svara för prisbordet. Observera att reklamartiklar och presentreklam inte ska räknas in i värdet för prisbordet.
  • Vår golfshop lämnar 10 procents rabatt om priserna inhandlas där.

Om du utnyttjar möjligheten att bjuda in gäster gäller:

  • I grundpriset inkluderas rätten att bjuda in två gäster.
  • Om ytterligare 1-5 (totalt 7) gäster önskas ska prisbordets värde uppgå till minst 7 000 kronor exklusive moms.
  • Maximalt kan ytterligare 2 (totalt 9) gäster bjudas in och prisbordets värde ska då uppgå till minst 8 000 kronor exklusive moms.
  • Samtliga gäster måste ha officiellt handicap.
  • Antalet sponsorgäster kan begränsas vid vissa populära tävlingar.

För mer information kontakta klubbchefen Oliver May, på 08-582 413 10 eller 070-640 43 58.