Kallelse till Bro-Bålsta Golfklubbs höstmöte

Höstmötet äger rum måndag 11 december kl 19 i klubbhuset. Vi bjuder på kaffe och bulle innan mötet.

Motioner går inte längre att lämna in. Höstmöteshandlingarna finns nu publicerade på klubbens hemsida under "Logga inm för medlem" samt i receptionen.

Klicka här för att anmäla dig.