Instruktioner för tävlingsledare

Tips för utrustning för en starter
Startlista
Klocka
Lokala regler och Tävlingsregler som gäller för tävlingen.
Resultatkort, pennor och greenlagare i reserv för spelare som glömt.
Penna att identifieringsmärka bollar med.
Flaggplaceringar att dela ut eller för spelare att göra sina noteringar efter.
Ev. extra Regelböcker
Ev. tidsschema till spelledaren i bollen

Allmänt

Tävlingsledare utser själv de medarbetare som behövs för att genomföra tävlingen. Denne ansvarar för att ersättare blir utsedd vid förhinder.
Tävlingsledare kan själv delta i tävling om kompetent ersättare utses under tiden ordinarie tävlingsledare spelar.
Rekommenderas att det vid tävling finns minst två tävlingsledare samtidigt hela dagen. Heldag är mer än 8 timmar.

Regnkläder (för lån) med BBGK-emblem finns i kommittérummet. 

Tävlingsdagen

Har något inträffat som föranleder Tillfälliga lokala regler? Exempelvis kraftigt regn. Du har själv rätt att, om situationen så kräver, bestämma sådana.
Receptionen öppnar kl 07.30 varje tävlingsdagdag. Var receptionen behjälplig med följande uppgifter:
-        notera tävlandes ankomst
-        lämna ut resultatkort
Starttid ska bekräftas 10 minuter före aktuell start, vid kanonstart gäller 30 minuter. Spelare som ej bekräftat denna tid kan då ersättas av reserv.

Spelare som uteblir från tävling utan att meddela detta ska rapporteras till kansliet. Påföljd: se Regler och föreskrifter 2014 för Bro-Bålsta Golfklubb pkt. 1.6.
Spelare som meddelat förhinder att delta ska betala anmälningsavgift före nästa tävlingsstart.
Vid dåligt väder, mm – ska ronden vara hcp-påverkande? Tävlingsledaren bestämmer detta med stöd av Spel- & Tävlingshandboken jan -2019
Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler.  Regler och föreskrifter punkt 5.3. Signalerna ska samordnas i tid och signal ges från tre platser. Plats 1 = höjden mellan fjärde green och ettans fairway. Plats 2 = sjätte tee. Plats 3 = höjden mellan tolvans och femtons greener.

Starterinstruktion

(följer Spel- och tävlingshandboken -januari 2019)

Startlista till 1:a (ev. 10:e) tee.
Vid kanonstart skall startraket hämtas ut i receptionen och avfyras vid tee 10.
Kontrollera om eldningsförbud råder.
Vid eldningsförbud uppmana spelarna att start på tid.
Greenlagare till försäljning (tala med shopen)
Ropa upp nästa startande cirka 5 minuter före utsatt starttid. Stämmer hcp? Finns det greenlagare?
Spelform! Tillfälliga lokala regler!
Mobiltelefon ska vara i tyst läge!
Tillåten avståndsmätare!
Genomsläpp för att hålla rekommenderade speltider. LETA 30 SEKUNDER SEDAN GENOMSLÄPP!
Tidskontroll kommer att tillämpas.
Kontroll av speltempo.

Efter spelad rond

(vid flerronders-tävling)

Ta in resultatkorten, kontrollera att korten är signerade. Registrera resultatet i GIT.
För därefter in resultatet på resultattavlan.
Meddela tid för nästa ronds början och ge starttillstånd.

Efter tävling

Ta emot resultatkorten, kontrollera att korten är signerade. Registrera resultatet i GIT.
Den tävlande är ansvarig för att rätt antal slag är noterade (förutom rätt exakt hcp).
Tävlingsledningen ansvarar för poängberäkningen och summeringen av slag eller poäng.
För in resultaten på resultattavlan.
Resultatkorten läggs klassvis i resultatordning. Vid lika resultat se tävlingsbestämmelser.
Prisutdelning efter varje klass om inte annat är bestämt.  Priser avhämtas personligen eller genom ombud vid prisutdelningen.
Resultatkorten läggs i TK, s hylla, klubbrummet, på anvisad plats.
Upprätta resultatredovisning (från datorn eller manuellt) och sätt upp på anslagstavlan.
Upprätta ekonomisk redovisning på härför avsedd blankett, såvida inte receptionisten har gjort sådan, och sätt in i pärmen under aktuell tävling.
Eventuellt sammanställ lista på bortlottade spelare, se särskild pärm.
Lista på anmälda, uteblivna spelare lämnas till receptionen för registrering och åtgärd.