Anmälnings- och tävlingsinformation

Här är en sammanfattning av de tävlingsregler som gäller för alla klubbtävlingar. För vissa tävlingar kan det finnas särskilda regler och de finns anslagna där du hämtar ut ditt scorekort. Vill du veta mer, se sidan Regler och föreskrifter.

Tävlingsanmälan
Du anmäler dig via Min Golf på klubbens hemsida eller www.golf.se. Efter anmälningstidens utgång kan du mejla reception@bbgk.se eller ringa 08-582 413 00 för att sättas upp på reservlistan och komma med i tävlingen i mån av plats.

Avanmälan
Får du förhinder och behöver avanmäla dig efter att anmälningstiden gått ut mejlar du till reception@bbgk.se eller ringer 08-582 413 00. Om du avanmäler dig efter att tävlingen har lottats ska du trots detta betala anmälningsavgiften. Du kan göra det på plats i receptionen innan nästa tävling eller så skickar vi en faktura till dig på beloppet.

Uteblir från tävling
Om du inte kommer till start utan godtagbart skäl kan det innebära att du blir avstängd från alla tävlingar nästkommande två veckor. Anmälningsavgiften måste du betala innan du får starta i nästa tävling.

Anmälningsavgift
När du deltar i en klubbtävling betalar du en anmälningsavgift. Gäller annat belopp framgår det när du anmäler dig till tävlingen.

Senior     100 kronor
Junior       50 kronor
Knatte      50 kronor


Vid tävling på 18-hålsbanan, lördag, söndag eller helgdag ska du även betala greenfee om du är:

Vardagsmedlem 375 kronor 185 kronor (knatte och junior)
Lilla banan-medlem 375 kronor 185 kronor (knatte och junior)
22-29-årsmedlem 500 kronor vid start före kl 14  
Greenfeemedlem 500 kronor 250 kronor (knatte och junior)


Handicapklasser
Klass A handicap -  9,9
Klass B handicap 10,0  - 18,0
Klass C handicap 18,1 - 36,0
Klass D handicap 37 - 54

Val av tee

Om inte annat bestämts spelar damer från röd tee, herrar från gul tee. Avvikelser kan förekomma. Information om tee finns på respektive tävling under tävlingsinformation. Du väljer då vilken tee du ska spela från när du anmäler dig till tävlingen. Du kan inte byta tee efter att anmälningstiden gått ut.

Pojkar till och med det år de fyller 12 och herrar från och med det år de fyller 75 och spelare med läkarintyg kan oftast välja att spela från röd tee.
Flickor till och med det år de fyller 12 och damer från och med det år de fyller 70 kan oftast välja att spela från orange tee.

Hjälpmedel
Du får skaffa dig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Använder du avståndsmätare (till exempel mobiltelefon) som även kan bedöma eller mäta andra förhållanden som lutning, vindstyrka och temperatur bryter du mot reglerna och riskerar diskvalifikation även om du inte använder någon av dessa funktioner.

Har du en vagn som kan mäta avstånd får du använda den under förutsättning att andra funktioner som strider mot reglerna är avstängda eller övertäckta.

Du får använda persontransporthjälpmedel om du har ett tillstånd som utfärdats av styrelsen.

Långsamt spel
Tidsschema som gäller för våra klubbtävlingar finns på anslagstavlan vid trappan upp till receptionen. Tävlingsledningen kan också fastställa ett tidsschema som publiceras på tävlingens officiella anslagstavla.

Om inga förmildrande omständigheter föreligger kan du eller den boll du spelar i bli utsatt för tidtagning om ni ligger över det officiella tidsschemat. Om du, eller annan spelare, från den stund då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses du eller den andre spelaren ha brutit mot tävlingsreglerna.

Spelavbrott 
Tävlingsledningen kan vid behov avbryta allt spel på banan.

  • Omedelbart spelavbrott p g a åska - en lång signal. Ta skydd, huka dig och håll ihop fötterna.
  • Annat spelavbrott - tre signaler, upprepade gånger. Återvänd till klubbhuset.
  • Spelet återupptas - två korta signaler, upprepade gånger.  

Prisutdelning
Prisutdelning sker omedelbart efter att en klass är färdigspelad. Hämtar du inte ditt pris vid prisutdelningen tillfaller priset tävlingskommittén. Kan du inte närvara vid prisutdelningen har du möjlighet att utse ett ombud som tar emot ditt pris.