Frivilligkåren

Frivilligkåren gör ännu en stor insats

Elstängsel byggt mot Sofielund av Frivilligkåren

Vårt vildsvinsstängsel har sedan det byggdes varit ihopkopplat med Sofielund, vilket inneburit att det varit ”öppet” mot Sofielund då deras stängsel skyddat även oss. Sofielund har under 2023 beslutat att stänga ner golfbanan, men strömmen har varit påslagen så vårt skydd mot vildsvin har varit intakt.

Tisdag i förra veckan, 10 okt, fick vi plötsligt veta att de nu skulle stänga av strömmen och sedan riva sitt stängsel. Då blev det akut att täppa till öppningen mot Sofielund, en sträcka på ca 400m.

Frivilligkåren fick förfrågan om att bygga stängsel mot Sofielund. Redan på torsdagen samlades sju man för att röja för staketet och påbörja byggnation. Idag måndag var elva personer på plats och fortsatte jobbet att sätta upp stolpar och dra tråd. Vid 15-tiden måndag eftermiddag kunde strömmen slås på och förhoppningsvis har vi nu ett eget fungerande skydd runt hela banan.

Det engagemang som alla i Frivilligkåren visar hela säsongen, men särskilt i en akutsituation som denna, kan inte nog beundras.

Rapporter från frivilligkårens Christer Jonsson

Lennart och Hans oljar bord och stolar

Lennart och Hans oljar bord och stolar

Frivilligkåren är verksam hela året. Under vintern/våren utförde vi en del renoveringsjobb i restaurangen men den mesta tiden ägnades åt förberedelser inför öppnandet av 18-hålsbanan.

I år var det rekordmånga medlemmar, drygt 100, som deltog på städdagen 15 april. Efter städdagen var det jobb några veckor med att frakta bort alla de rishögar som samlats ihop på båda banorna.

Ove och Per kör bort rishögar

Ove och Per kör bort rishögar

Jerry kantskär och rensar ogräs på parkeringen

Jerry kantskär och rensar ogräs på parkeringen

När golfsäsongen börjar tar det löpande underhållsarbetet vid på banorna, t ex att skära rent runt spridarna för att de ska vara så effektiva som möjligt.

Rensning av dammarna, underhåll av vildsvinsstängslet, rensning av rabatterna vid klubbhuset och ogräsrensning i bunkrarna och vid parkeringen är exempel på löpande åtgärder som pågår hela säsongen.

Ett större projekt har varit reparation och ommålning av juniorboden som nu har samma färg som den nya studion.

Vi har också startat arbetet med slänten vid blå tee på hål 1 för att 18-hålsbanans första hål ska ge ett snyggare och prydligare intryck. Slänten är trimmad, marken utjämnad och som vi nu ska hålla efter för att bekämpa tistlarna.

Arbetet påbörjat med att snygga till slänten upp mot blå tee på 1:an

Arbetet påbörjat med att snygga till slänten upp mot blå tee på 1:an

I början av året sökte vi fler medlemmar till frivilligkåren och några har anslutit sig men vi har utrymme för fler. Man binder inte upp sig att jobba varje vecka – vi jobbar huvudsakligen måndagar, man ställer upp så ofta man kan. Vi försöker också anpassa arbetsuppgifterna utifrån vad var och en ”orkar”.

- Välkommen att delta med att hålla vår klubb snygg och inte minst är den sociala gemenskapen viktig. Jag tror mig kunna tala för alla – man känner stolthet över att bidra till klubbens goda skick, avslutar Christer.

Är du också intresserad av att ingå i frivilligkåren? Kontakta Christer via mejl christer.jonsson@swebowl.se eller via telefon 070-875 1987.