Historik

Verksamheten startade 1988 med Rune Gustavsson som initiativtagare. Till en början var formerna inte helt klarlagda och Rune fungerade först som huvudansvarig sedan som sektionsordförande.

Ordförandehistorik
Rune Gustavsson 1988 - 1999
Rune Söderberg 2000 - 2002
Ramech Mehrotra 2003 - 2004
Björn Putte Bolander 2005 - 2011
Britt-Marie Lennmark 2012 - 2014
Lennart Rudblom 2015 - 2017
Ove Lådö 2018 – 2022
Christer Breidenskog - 2023

Vi har alltid strävat efter att utöva golfspelet under trivsamma former och att klubbens lite äldre ska fortsätta utveckla en god spelskicklighet.

Här följer några milstolpar över vår historia. Mer information finns i protokoll och verksamhetsberättelser.

1994 Vinterträning inomhus startar.
1995 Björn Putte Bolander instiftar Puttes pokal.
1996 Putte Bolander lämnar en motion om klubbutbyte vid klubbens årsmöte.
1997 Ruben Hummel initierar ett frivilligt stöd till Cancerhjälpen under 1998.
1998 Gunnar Tidblom och Irma Madison sponsrar en tävling på 9-hålsbanan 1999.  
1999 Efter förslag av Ruben Hummel instiftas Rune Gustavssons pris.
2000 Cupspelet utökas med en mixed foursome, vilket mottagits positivt.
2001 Vår- och höstmöte införs, tidigare endast ett årsmöte på hösten.
2002 Klubbutbyte med Täby GK och Kungsängen GK efter flera års diskussioner.
2003
Waldemar Sandberg föreslår och inför att en årlig hemlig resa arrangeras.
Jan-Erik Jansson startar en arbetsgrupp för att höja banans finish.
2004 Stig Karlsson föreslår att vi får en egen hemsida. Siwert Johansson åtar sig att vara webmaster.
2005 Matchspel, första måndagen i varje månad, införs.
2006 Oldmembersektionen utför en stor arbetsinsats under TPC-tävlingen.
2007 En mörkertävling på 9-hålsbanan genomförs.
2008 Namnbyte från Oldmembersektionen till Oldmemberkommittén.
2009 Ove Håkansson övertagit arbetet med hemsidan. 
2010 På initiativ från Christer Jonsson startar en frivillig arbetsgrupp inom OM.
2011
Bengt Persson tar över arbetet med vår hemsida.
Frivilliga arbetsgruppen sätter upp elstängsel mot vildsvin.
Björn Putte Bolander avgår som ordförande efter sju år och höstmötet väljer Britt-Marie Lennmark till ny ordförande.
Ronny Månsson försvarar titeln Årets Golfare för andra året i rad. Ingen har tidigare lyckats med denna bedrift.
2012
Bengt Persson administrerar merparten av arbetet vid företagsrekonstruktionen, inom ramen för frivilliga arbetsgruppen.
Vi inbjuds att delta i klubbutbytestävling med Täby, Sollentuna och Drottningholm, under namnet Fyrklövern.
2013
Fyrklövern byter namn till Treklövern efter att Drottningholm hoppat av samarbetet.
Inger Kjerrman erövrar som första dam titeln Årets Golfare.
2014
Klubbstyrelsen har beslutat att vi ska flytta vår ordinarie speldag från onsdag till måndag och att vi endast arrangerar en aktivitet i veckan på 18-hålsbanan.
Tävlingen Rune Gustavssons utgår från tävlingsprogrammet.
Vid höstmötet väljs Lennart Rudblom till ny kommittéordförande.
2015
Vi hänvisas till att spela alla tävlingar på måndagar. Antalet tävlingar reduceras med anledning av krock mellan matchspel och andra tävlingar.
2016 OM-dagen införs för att locka fler att delta i våra aktiviteter. Eclectic införs som tävlingsform och matchspel flyttas till tisdagar.
2017
På försök införs Order of Merit med resultatredovisning i Min Golf. 
Poängfördelningen ändras för att ge fler deltagare poäng. Viss justering inför nästa år för att minimera effekterna av något färre deltagare i en klass.
Lennart Rudblom avgår vid höstmötet och Ove Lådö valdes som ny ordförande.
2018
Order of Merit permanentas för hcp-grundande tävlingar med resultatredovisning i Min Golf.
Valfri tee införs som standard för OMs tävlingar.
Gränsen för A-klass justeras för att få jämnare antal deltagare mellan A- och B-klasserna.
OMs informationsbrev börjar skickas ut till alla OM-medlemmar.
Treklövern med Sollentuna GK och Täby GK ställdes in då intresset varit lågt och att Täby GK höjde greenfeeavgiften efter säsongsstarten.
Alla kommitté- och styrelseledamöter bjuds in till Kommittégolfen på vårt initiativ.
Vi fick möjlighet att spela två tävlingar med kanonstart.
Antalet spelare på 18-hålsbanan ökade med 28 % mot året före och med 9 % mätt över tre år. 9-hålsbanan ökade med 6 resp 31 % för samma perioder.
2019
Våra tävlingsledare har fått ta rollen som starter, vilket gjort speltempot något jämnare.
Antalet kanonstarter ökade detta år till sex stycken.
Vi hade marginellt fler starter på 18-hålsbanan medan 9-hålsbanan hade ett bortfall med ca 15 %.
Det har varit 2/3 B-klass och 1/3 A-klass spelare, vilket kommer att leda till en revision av klassindelningen för nästa år.
För att locka fler spelare i de nedre åldersgrupperna ändrades namnet för kommittén till Plus55.
2020
Kommittén byter namn till Plus55 för att förtydliga vilka som kan vara med.
Tävlingssäsongen inleddes efter 1 juli på grund av Covid19-pandemin. Innan dess spelade vi sällskapsgolf i lottade bollar.
Flytande klassindelning mellan A och B för att få jämnare grupper.
Premiär för Cool Cup där lag Öst spelade mot lag Väst. Lagindelningen baserad på bostadsort.
2021
De flesta tävlingarna genomförs med en klass.
Plus55-kommitténs utmaning spelas för första gången.
Antalet deltagande damer minskade till 21 %.
2022
Prisutdelning efter varje tävling.
Herrarna bjuder in – del av satsningen på att få fler damer till Plus55.
Christer Breidenskog ersätter Ove Lådö som kommitténs ordförande.