Vision och mål

Bro-Bålsta Golfklubbs vision
Bro-Bålsta Golfklubb ska vara en av Sveriges ledande golfklubbar där medlemmar och personal känner stark tillhörighet och är stolta över att ha en av landets bästa golfanläggningar med en framgångsrik satsning på golfidrott för alla.

Seriespelskommitténs målgrupp
Tävlingsinriktade golfare som är 22 år och uppåt. 

Mål

  • Att möjliggöra för tävlingsinriktade golfare att ha ett utbyte med andra golfare i stockholmsregionen.
  • Att verka för att klubben på sikt ska ha representation i högsta divisionen inom respektive seriespelskategori.
  • Att som ambassadörer via seriespelet stärka bilden av Bro-Bålsta GK.
  • Att ha trevligt och främja utbytet mellan serielagen vilket i sin tur bidrar till att stärka klubbkänslan.