Vision 50/50

Vi är en jämställd golfklubb

Svenska Golfförbundet inledde 2015 processen ”Vision 50/50” med syfte att sätta fokus på kvinnor i golfen. Så här skriver förbundet på sin hemsida:

Till att börja med kommer Vision 50/50 ta sikte på ojämlikheter mellan mäns och kvinnors förutsättningar att utöva spelet och ideellt och professionellt ledarskap. Det är ett av de tydligaste exemplen där omvärlden rör sig i en tydlig riktning medan golfen står still.”

När?
Spaningen startade 2017 och första resultaten redovisades under november 2017. Och frågorna som besvaras är hur det ser ut hos oss när det gäller:

Golfbanan
Hur ser golfbanans karaktär ut med fokus på kvinnors spel? Vilka åtgärder bör vi vidta för att öka förutsättningarna för att banan ska upplevas som jämställd?

Representation
Hur ser balansen mellan mäns och kvinnors representation ut i våra kommittéer och i styrelsen? Vad krävs för en bättre balans?

Service
Hur ser servicen ut på klubben med fokus på kvinnor? Är det skillnad i bemötande? Hur upplever man utbudet i shop och restaurang?

Tävlingar och andra aktiviteter
Har klubben en bra fördelning av tävlingar? Om inte, vad bör göras för att förbättra även den obalansen?

Faciliteter på och runt banan
Hur upplever man att klubben lyckats med jämställdheten? Klippning på tee, bolltvättar, toaletter, omklädningsrum m m?

Fler kvinnor/tjejer
Hur kan vi få fler tjejer och kvinnor attraherade av Bro-Bålsta GK? Är det något specifikt vi ska rikta in oss på?

Diplomen för en jämställd golfklubb delades ut till Bro-Bålsta Golfklubb från Svenska Golfförbundet på höstmötet 2019 och resultatet av utbildningen har blivit bland annat:

Flera kvinnor i viktiga positioner inom kommittéer och styrelsen jämfört med tidigare år, framförallt i de kommittéer som haft större andel män.

En omformulering av golfklubbens värdegrund och verksamhetsidé.

Vi har byggt 8 stycken nya orangea tees för att göra tävlingsvillkoren mellan kvinnor och män mer rättvist samt att vi höjer spelupplevelsen för våra kvinnliga medlemmar och gäster. Våra nya tees beräknar vi att öppna för spel i slutet av juni 2020.

Arbetet fortsätter internt med att jämställdhet diskuteras flitigt som en punkt på regelbundna möten inom alla kommittéer.

Klicka här för att komma till Svenska Golfförbundets sida om Vision 50/50. Där finns massor med intressant läsning om Vision 50/50 och hur arbetet går hos de tio pilotklubbarna.