Aktuellt bokningsläge och bokningsinformation

På måndagar innan kl 9 är det startförbud samt på onsdagar och fredagar innan kl 7 när banpersonalen klipper greener, fairways, byter flaggplaceringar m m. Första måndagen i månaden är det startförbud till klockan 11 för utökat banarbete. Före de bokningsbara tiderna (med undantag för måndag, onsdag och fredag när det är startförbud) gäller bollränna och starter sker endast i tvåbollar.