Lokala regler

LOKALA REGLER FÖR BRO-BÅLSTA GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1 till

3 & 9.3 samt följande Lokala regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlorna vid Receptionen och 1:a tee. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubbens banor såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1.     Out-of-bounds (Regel 18.2)

 1. Gränsen för out-of-bounds definieras av den inre kanten av staketstolparna på uppsatta elstängsel.

2.     Pliktområden (Regel 17)

 1. Det röda pliktområdet på höger sida om hål 12 på 18-hålsbanan, vilket är definierat bara på en sida, är ”oändligt” åt höger sett i spelriktningen.
 2. De röda pliktområdena på höger sida om hål 2 och 4 på 9-hålsbanan, vilka är definierade bara på en sida, sträcker sig ut till out-of-bounds-gränsen.

3.     Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

 1. Om en spelares boll ligger på banan och inom två klubblängder från det elektriska gränsstängslet får spelaren, utan plikt, ta lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkt använda punkten som är två klubblängder från staketet och är på samma avstånd från hålet. Av säkerhetsskäl avråder klubben från hämtning av bollar utanför stängslet och all passage över detsamma sker på egen risk!
 2. Om en boll är i pliktområde, vid spel på hål 7, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområde, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:
 • Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller
 • Som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen som ligger till vänster förbi pliktområdet kort tallarna. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.
 1. Om en boll är i det vänstra pliktområdet kort green, vid spel på hål 18, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i det pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:
 • Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller
 • Som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen som ligger till vänster om fairway, höger om enen och kort pliktområdet. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.

4.     Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål

 1. Mark under arbete
 2. Mark under arbete inkluderar berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.
 3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten, vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden, är mark under arbete.
 4. Vit spraylinje runt om ett område alternativt blå pinnar definierar gränsen för mark under arbete.
 5. På spelfältet behandlas områden med skador som orsakats av grävande djur som mark under arbete, från vilka lättnad utan plikt tillåts enligt Regel 16.1b. Störande inverkan föreligger inte om skadan bara ger störande inverkan på spelarens stans.
 6. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1
 7. Oflyttbara tillverkade föremål
  1. Regnskydd och bolltvättare, dränerings- och bevattningsbrunnar samt sprinklerlock är oflyttbara tillverkade föremål.
  2. Områden och objekt som markerats med orange sprayfärg.
  3. Skötselvägen framför tee på hål 2 och 4 på 18-hålsbanan är oflyttbart tillverkat föremål.
 8. Integrerade föremål
 9. Utslagsmattor på tee är integrerade föremål


Beslutade av Bro-Bålsta GK:s styrelse 2024-02-29

Lokala regler

Svenska Golfförbundets generella lokala regler gäller på samma sätt hos oss som hos alla andra golfklubbar. Det innebär att följande markeringar gäller på banan:

BanmarkeringInnebördRegel i ”Regler för golfspel 2023-”
VitOut of bounds27
GulVattenhinder26
RödSidovattenhinder26
BlåMark under arbete (MUA)25
Blå/vitMark under arbete (MUA. Spel är förbjudetBilaga 1 Del B 2 a
Vilken som helst av färgerna ovan med grön toppMiljökänsligt område (MKO). Spel är förbjudetBilaga 1 Del B 2 b
OrangeOflyttbart hindrande föremål.24-2