Kommittéer

Bankommittéen

God säkerhet, utmärkt kondition samt en fantastisk spel- och naturupplevelse täcker väl in de bestående intrycken för den som spelat några ronder på ”Annikas hemmabana”.

Läs mer
Damkommittén

Vi vänder oss till klubbens alla kvinnor och vill inspirera till att prova på olika spelformer.

Läs mer
Fastighetskommittéen

Fastighetskommitténs övergripande uppgift är att vara behjälplig med teknisk rådgivning

Läs mer
Frivilligkåren

Frivilligkåren är ett gäng ideellt arbetade medlemmar som nu har varit i gång i tio år.

Läs mer
Handicap

Har du frågor angående individuell hanicaprevision kontakta oss.

Läs mer
Hickory

HK har som ambition att stärka varumärket Bro-Bålsta GK med en aktiv hickorygolfverksamhet samt genom att värna och sprida intresset för golfens historia och traditioner.

Läs mer
Junior & Elit

Idrottsrörelsens verksamhetsidé ligger till grund för hur vi organiserar och genomför vår knatte-, junior- och elitverksamhet.

Läs mer
Plus55

Vår målsättning är att bedriva verksamhet som kan locka dig att både vara med i våra tävlingar och den sociala samvaron.

Läs mer